سه شنبه ۶ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

آموزه‌های قرآنی

آموزه‌های قرآنی درباره مرگ

نوع و شکل دیگر احیای مردگان، همان چیزی است که در رستاخیز صورت می‌گیرد و روح انسان‌ها به کالبد جسمانی‌شان در می‌آید و انسان‌ها از قبرهایشان برانگیخته می‌شوند و در...