آموزش گل حسن یوسف

روش نگهداری از گل حسن یوسف

روش نگهداری از گل حسن یوسف طریقه پرورش : 1- از لحاظ نیاز نوری این گیاه روزانه چهار ساعت و بیشتر به نور مستقیم خورشید نیاز دارد و از لحاظ نور مصنوعی به میزان 800 شمع در...