دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

آموزش سبک زندگی

راهکارهایی برای بهبود زندگی کاری شما

1 – در هنگامی که تحت فشار هستید آرامش خود را حفظ کنید ؛ وقتی که شما استرس دارید ، شانه های شما بدون توجه ناخودآگاه تکان میخوردند. نویسندگان استدلال می کنند که بدن،...