پنج شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

آموزش تصویری دوخت کیف زیپی

آموزش دوخت کیف زیپی

آموزش دوخت کیف زیپی این‌بارابتکاری دیگربا زیپ. وقتی ببنید که چطورمی‌شود با زیپ‌های لباس و شلوارهایی که بعد ازخراب شدن دورمی‌اندازید چه کیف  بامزه‌ای می‌توانید...