دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

آموزش تایپ حرفه ای

آموزش تایپ حرفه ای با ده انگشت

تایپ نمودن 180 حرف در یك دقیقه شاید برای شما یك رویا تلقی شود ، اما بایستی بدانید اگر مهارت تایپ 10 انگشتی را فرا بگیرید میتوانید با سرعتی بیش از 5 برابر سایر كاربران...