آموزش اندازه گیری قند خون

پاکیزگی دست ها پیش از اندازه گیری قند خون

پاکیزگی دست ها پیش از اندازه گیری قند خون از نکات مهمی که معمولا هنگام اندازه گیری قند توجهی به آن نمی شود، پاکیزگی دست هاست. به یاد داشته باشید که شستشوی دست ها و خشک...