شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

آموزش اشگزی کوتاه

اینگونه مرغ را بریان درست کنید

      فریادرس آشپزخانه هنگام سر رسیدن مهمان ناخوانده است، البته اگر از بیرون تهیه شود، فقط مشکل آن است که مرغ‌های بریان خیابانی، بی‌مزه‌اند و فقط پوست را...