آمار ازدواج ازدواج در تهران طلاق

هر ۴ ازدواج در تهران؛ یک طلاق !!

نسبت طلاق به ازدواج در کشور، ۷٫ ۱۵ درصد است. بر اساس این نسبت از بین بیش از ۶ ازدواج، یک مورد به طلاق منجر می‌شود. اما در تهران از هر چهار ازدواج یک مورد به طلاق منجر...