دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

آمارهای مهم انتخابات سی‌ام

جدول آمارهای مهم انتخابات سی‌ام

انتخابات ۱۲ اسفند ماه با ۳۴۴۴ کاندیدا و ۴۸ میلیون و ۲۸۸ هزار و ۷۹۹ نفر واجد رأی دادن در ۱۰۰۰ حوزه اصلی و فرعی و ۴۷ هزار و ۶۶۵ شعبه اخذ رأی در سراسر کشور، سی‌امین...