یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

آلمان سایت صدا و سیما را فیلتر کرد

برنامه هایی از صدا و سیما که متوقف شدند

ایران استایل-توقف پخش برنامه های زنده رادیو و تلویزیونی از وقتی شروع شد که تغییرات مدیریتی در راس سازمان صدا و سیما شروع شد.برنامه هایی که بعضی هایشان سابقه طولانی...