دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶
  • #
  • #

آفت دهانی و درمان

رابطه نوع آفت دهانی و نوع تغذیه

رابطه نوع آفت دهانی و نوع تغذیه آفت دهان جزو بیماری‌های سیستم ایمنی بدن است. در بیماری‌های سیستم ایمنی، شناخت بافت‌های آشنا از بیگانه مختل می‌شود. در آفت،...