سه شنبه ۶ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

آزمایش لازم

چند آزمایش لازم بعد از ۴۵ سالگی

چند آزمایش لازم بعد از 45 سالگی آزمایش قند خون برای کنترل دیابت دیابت از وجود میزان زیادی قند در خون ناشی می شود. قند به جای جذب شدن توسط سلول ها، در خون انباشته شده و...