شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

آزاد راه قزوین

کولاک آزاد راه قزوین-رشت را بست

پلیس راه کشور تاکیدکردکه به دلیل وضیعت جوی نامناسب محور مراغه – هشترود در استان آذربایجان شرقی،محور چالوس کرج در استان مازندران و محور آزاد راه قزوین رشت در استان...