دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

آزادی شهرام جزایری از زندان مشهد

شهرام جزایری از زندان مشهد آزاد شد!!

شهرام جزایری از زندان مشهد آزاد شد!! شامگاه یکشنبه شهرام جزایری از زندان مشهد آزاد شد. شهرام جزایری وی که چند روز قبل برای شرکت در همایشی با عنوان «بررسی چالش های...