دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

آزادسازی ذخایر سوخت آمریکا

احتمال آزادسازی ذخایر سوخت آمریکا

تلاش های آمریکا و اروپا برای تحریم نفت ایران، سبب شده است نگرانی های زیادی درباره عرضه نفت جهانی نفت خام ایجاد شود که روند افزایشی بهای این کالا را تشدید کرده است. —...