جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

آرتریت عفونی

درمان آرتریت عفونی را باهم مرور میکنیم

آشنایی با آرتریت عفونی و راه های درمان

 علت عغونت آرتریت   آرتریت عفونی : التهاب مفصل ناشی از عفونت است.عامل عفونی می تواند باکتری یا مایکوباکتریوم و یا یک ویروس و یا قارچ ها را از طریق گردش خون...

آشنایی با آرتریت عفونی و عاتئم و درمان آن

آشنایی با آرتریت عفونی و علائم و درمان آن

 آرتریت عفونی و علائم و درمان آن آرتریت عفونی – التهاب مفصل ناشی از عفونت است.عامل عفونی (پاتوژن) می تواند باکتری یا مایکوباکتریوم و یا یک ویروس و یا قارچ ها را از...