یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

آرايش

چگونگی نگهداری مواد آرايشی و بهداشتی

چگونگی نگهداری مواد آرايشی و بهداشتی مواد آرايشی و بهداشتی مثل مواد غذايي، زمان مصرف معيني دارند اما اگر اين مواد و وسايل در شرايط نامناسبي نگهداري شوند، زودتر...