یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

آرامش

ذهن خود را هر روز ورزش دهید 

ذهن خود را هر روز ورزش دهید همانگونه که اندام هاي بدن نیاز به ورزش برای سلامتی دارند، مغز نیز اگر ورزش داده شود میتواند بهتر برای ما کار کند و خوب واقع گردد. به چالش...

برای داشتن یک خواب راحت چه باید کرد؟

برای داشتن یک خواب راحت چه باید کرد؟ دانشمندان تأکید دارند که انسان نباید هیچگاه درحال عصبانیت به خواب برود. قبل از خواب قبل از خواب , روزنامه تایمز چاپ انگلیس...