یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

آداب معاشرت خانمها

آداب یک بانوی شیک پوش را می دانید؟

آداب یک بانوی شیک پوش را می دانید؟ همه انسان‌ها، یک جنبه مردانه و یک جنبه زنانه دارند. شما به عنوان یک خانم، باید سعی کنید جنبه زنانه خود را تقویت کنید. آیا دوست...