شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

آخرالدنیا

۲۰۱۲ آخرالزمان نیست!+عکس

|2012 آخرالزمان نیست| باستان شناسان با برداشتن لایه های گل از روی دیوار های غار مایا نقاشی هایی روی دیوارهای خانه باستانی مایا پیدا کرده اند، مطالعات جدید نشان می دهد...