یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

آجر ساخته شده از زباله‌ کاغذ

آجر های دست ساز زباله ای !

 محققین نوعی آجر سبز جدید ساخته‌اند که کلا از مواد بازیافتی به دست می‌آید و تولید دی‌اکسید کربن زیادی هم ندارد. اگرچه این آجرها عایق‌های خوبی خواهند بود، ‌اما...