یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

آجرهای ساخته شده از زباله‌های کارخانه کاغذ

آجر های دست ساز زباله ای !

 محققین نوعی آجر سبز جدید ساخته‌اند که کلا از مواد بازیافتی به دست می‌آید و تولید دی‌اکسید کربن زیادی هم ندارد. اگرچه این آجرها عایق‌های خوبی خواهند بود، ‌اما...