پنج شنبه ۱ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

آثار نماز

افرادی که نماز نمی خوانند چه می شوند؟

نماز نخواندن به معنای بد بودن ? آنچه که موجب می‌گردد و برخی از نماز، روی گردان باشند و یا نسبت به آن تساهل کنند، ندانستن فلسفه نماز و یا درکی غلط از آن است. برخی چنین...