جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

آثار دنیوی تقوا

آثار دنیوی،اخروی و مستمر تقوا

خداوند به کسی که تقوا داشته باشد، از راهی که به حساب نمی آورد، روزی می دهد: «وَ مَن یتَّق اللّه َ یجعل لَّه مخرجا * وَ یَرزُقهُ من حیثُ لا یحتسِب»؛و هر کس خدا ترس شود،...

آثار دنیوی،اخروی و مستمر تقوا

خداوند به کسی که تقوا داشته باشد، از راهی که به حساب نمی آورد، روزی می دهد: «وَ مَن یتَّق اللّه َ یجعل لَّه مخرجا * وَ یَرزُقهُ من حیثُ لا یحتسِب»؛و هر کس خدا ترس شود،...