پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

آتش گرفتن هواپيما قبل از بلند شدن