جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

آتش گرفتن خودرو بخاطر شدت گرما