یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

آب و هواشناسی

هشدار: ورود سامانه سیل آسا به کشور

هشدار: ورود سامانه سیل آسا به کشور کارشناس سازمان هواشناسی از ورود سامانه سیل آسا به کشور و فعالیت آن در شمال غرب و استان های سواحل خزر خبر داد. به گزارش ایران...