چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

آبادانی ها

ستار هریسی داداش پور

    این بازیگر که سابقه بازی در فیلم هایی چون «فریاد مجاهد»، «دونیمه سیب»، «آبادانی ها»، «مرد پنجم»، «شاخ گاو»، «بالا تر از خطر» و «بدل کاران» را دارد، شب...