پنج شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #
بدون دیدگاه | کد خبر: 39508 |
۲۶ / ۰۲ / ۱۳۹۲ | |

قیمت خودرو پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۹۲

  قیمت خودرو پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۹۲ …   اقتصاد ایران آنلاین:  اتومبيل مقدار تغییر کمترین بیشترین ۴۰۵ ( نمايندگي/ تومان) ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰۶ تيپ۲ ( بازار/ تومان) ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰۵ ( بازار/ تومان) ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ۲۰۶ تيپ۲ (نمايندگي/ تومان) ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۶ […]

مجله اینترنتی ایران استایل

%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86 %D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%84 %D9%85%D8%B3%DB%8C قیمت خودرو شنبه 21 بهمن 91

 

قیمت خودرو پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۹۲

 

اقتصاد ایران آنلاین: 

اتومبيل

مقدار

تغییر

کمترین

بیشترین

۴۰۵ ( نمايندگي/ تومان)

۲۲,۸۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۲,۸۰۰,۰۰۰

۲۲,۸۰۰,۰۰۰

۲۰۶ تيپ۲ ( بازار/ تومان)

۳۳,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۳۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۳,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۵ ( بازار/ تومان)

۲۳,۵۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۳,۵۰۰,۰۰۰

۲۳,۵۰۰,۰۰۰

۲۰۶ تيپ۲ (نمايندگي/ تومان)

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۶ تيپ ۵ (نمايندگي/ تومان)

۳۴,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۳۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۶ تيپ ۵ (بازار/ تومان)

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۶ تيپ ۶ ( نمايندگي/ تومان)

۳۹,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۳۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۶ تيپ ۶ ( بازار/ تومان)

۵۱,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۵۱,۰۰۰,۰۰۰

۵۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۶ صندوق دار V20 ( نمايندگي/ تومان)

۳۷,۵۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۰

۰

۲۰۶ صندوق دار V20 ( بازار/ تومان)

۴۳,۵۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۰

۰

۲۰۷ دنده اتوماتيک (نمايندگي/ تومان)

۴۵,۵۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۴۵,۵۰۰,۰۰۰

۴۵,۵۰۰,۰۰۰

۲۰۷ دنده اتوماتيک ( بازار/ تومان)

۵۶,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۵۶,۰۰۰,۰۰۰

۵۶,۰۰۰,۰۰۰

پارس سال (نمايندگي/ تومان)

۲۶,۹۷۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۶,۹۷۰,۰۰۰

۲۶,۹۷۰,۰۰۰

پارس سال(بازار/ تومان)

۳۱,۵۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۳۱,۵۰۰,۰۰۰

۳۱,۵۰۰,۰۰۰

سمند ال ايکس ( نمايندگي/ تومان)

۲۳,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۳,۰۰۰,۰۰۰

سمند ال ايکس (بازار/ تومان)

۲۳,۵۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۳,۵۰۰,۰۰۰

۲۳,۵۰۰,۰۰۰

تيبا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك)

۱۸,۷۹۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۸,۷۹۰,۰۰۰

۱۸,۷۹۰,۰۰۰

تيبا (بازار/ تومان)

۱۸,۸۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۸,۸۰۰,۰۰۰

۱۸,۸۰۰,۰۰۰

تندر ۹۰ مدل E2 (نمايندگي/ تومان)

۳۵,۰۵۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۳۵,۰۵۰,۰۰۰

۳۵,۰۵۰,۰۰۰

تندر ۹۰ مدل E2 (بازار/ تومان)

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

پرادو ( نمايندگي/ تومان)

۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۰

۰

پرادو (بازار/ تومان)

۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰

کرولا (نمايندگي/ تومان)

۸۷,۹۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۸۷,۹۰۰,۰۰۰

۸۷,۹۰۰,۰۰۰

کرولا (بازار/ تومان)

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مزدا ۳ ( نمايندگي/ تومان)

۹۵,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۹۵,۰۰۰,۰۰۰

مزدا ۳ (بازار/ تومان)

۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰

ياريس هاچ‌بک ( نمايندگي/ تومان)

۴۶,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۴۶,۰۰۰,۰۰۰

۴۶,۰۰۰,۰۰۰

ياريس هاچ‌بک ( بازار/ تومان)

۷۶,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۷۶,۰۰۰,۰۰۰

۷۶,۰۰۰,۰۰۰

پراید ۱۱۱- LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك)

۱۷,۸۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۰

۰

پراید ۱۱۱- LE کیسه هوا ( بازار/ تومان)

۱۵,۷۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۰

۰

پراید ۱۳۲- LE کیسه هوا (نمايندگي / تومان/غيرمتاليك)

۱۶,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۶,۰۰۰,۰۰۰

پراید ۱۳۲- LE کیسه هوا (بازار/ تومان)

۱۶,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۶,۰۰۰,۰۰۰

پراید ۱۴۱- LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك)

۱۵,۱۵۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۰

۰

پراید ۱۴۱- LE کیسه هوا (بازار/ تومان)

۱۸,۲۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۰

۰

مگان اتوماتيک ۲۰۰۰ سي‌سي (نمایندگی/تومان)

۷۴,۴۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۷۴,۴۰۰,۰۰۰

۷۴,۴۰۰,۰۰۰

مگان اتوماتيک ۲۰۰۰ سي‌سي (بازار/تومان)

۷۶,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۷۶,۰۰۰,۰۰۰

۷۶,۰۰۰,۰۰۰

آزرا (نمایندگی/تومان)

۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰

آزرا (بازار/تومان)

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰

سوناتا (نمایندگی/تومان)

۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰

سوناتا (بازار/تومان)

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

 

منبع: BarTaRiNha.Com

دانلود آهنگ جدید آرشیو »
دانلود اندروید آرشیو »
دانلود نرم افزار آرشیو »
دانلود والپیپر آرشیو »

ارسال نظر
شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>