جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #
بدون دیدگاه | کد خبر: 36370 |
۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۱ | |

قیمت خودرو جمعه ۲۵ اسفند ۹۱

    قیمت روز خودرو جمعه ۲۵ اسفند ۹۱ …   اقتصاد ایران آنلاین: نگاهی به آخرین قیمت خودروها. اتومبيل مقدار تغییر کمترین بیشترین     ۴۰۵ نمايندگي/ تومان ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰     ۴۰۵ بازار/ تومان ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰     ۲۰۷ دنده اتوماتيک نمايندگي/ تومان ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ […]

مجله اینترنتی ایران استایل

 

%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86 %D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%84 %D9%85%D8%B3%DB%8C قیمت خودرو شنبه 21 بهمن 91

 

قیمت روز خودرو جمعه ۲۵ اسفند ۹۱

 

اقتصاد ایران آنلاین: نگاهی به آخرین قیمت خودروها.

اتومبيل

مقدار

تغییر

کمترین

بیشترین

   

۴۰۵ نمايندگي/ تومان

۲۳,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۳,۰۰۰,۰۰۰

   

۴۰۵ بازار/ تومان

۲۵,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۵,۰۰۰,۰۰۰

   

۲۰۷ دنده اتوماتيک نمايندگي/ تومان

۴۹,۵۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۴۹,۵۰۰,۰۰۰

۴۹,۵۰۰,۰۰۰

   

۲۰۷ دنده اتوماتيک  بازار/ تومان

۵۶,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۵۶,۰۰۰,۰۰۰

۵۶,۰۰۰,۰۰۰

   

۲۰۶ صندوق دار V20  نمايندگي/ تومان

۳۷,۵۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۳۷,۵۰۰,۰۰۰

۳۷,۵۰۰,۰۰۰

   

۲۰۶ صندوق دار V20  بازار/ تومان

۴۳,۵۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۴۳,۵۰۰,۰۰۰

۴۳,۵۰۰,۰۰۰

   

۲۰۶ تيپ ۶ نمايندگي/ تومان

۴۲,۵۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۴۲,۵۰۰,۰۰۰

۴۲,۵۰۰,۰۰۰

   

۲۰۶ تيپ ۶  بازار/ تومان

۵۳,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۵۳,۰۰۰,۰۰۰

۵۳,۰۰۰,۰۰۰

   

۲۰۶ تيپ ۵نمايندگي/ تومان

۳۵,۵۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۳۵,۵۰۰,۰۰۰

۳۵,۵۰۰,۰۰۰

   

۲۰۶ تيپ ۵ بازار/ تومان

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

   

۲۰۶ تيپ۲ نمايندگي/ تومان

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

   

۲۰۶ تيپ۲  بازار/ تومان

۳۶,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۳۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۶,۰۰۰,۰۰۰

   

پارس سال نمايندگي/ تومان

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

   

پارس سالبازار/ تومان

۳۴,۵۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۳۴,۵۰۰,۰۰۰

۳۴,۵۰۰,۰۰۰

   

سمند ال ايکس  نمايندگي/ تومان

۲۶,۵۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۶,۵۰۰,۰۰۰

۲۶,۵۰۰,۰۰۰

   

سمند ال ايکس بازار/ تومان

۲۷,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۷,۰۰۰,۰۰۰

   

تيبا نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك

۱۹,۲۹۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۹,۲۹۰,۰۰۰

۱۹,۲۹۰,۰۰۰

   

تيبا بازار/ تومان

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

   

تندر ۹۰ مدل E2 نمايندگي/ تومان

۳۵,۰۵۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۳۵,۰۵۰,۰۰۰

۳۵,۰۵۰,۰۰۰

   

تندر ۹۰ مدل E2 بازار/ تومان

۳۶,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۳۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۶,۰۰۰,۰۰۰

   

پرادو  نمايندگي/ تومان

۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰

۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰

   

پرادو بازار/ تومان

۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰

   

کرولا نمايندگي/ تومان

۸۷,۹۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۸۷,۹۰۰,۰۰۰

۸۷,۹۰۰,۰۰۰

   

کرولا بازار/ تومان

۹۵,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۹۵,۰۰۰,۰۰۰

   

ياريس هاچ‌بک  نمايندگي/ تومان

۵۸,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۵۸,۰۰۰,۰۰۰

۵۸,۰۰۰,۰۰۰

   

ياريس هاچ‌بک  بازار/ تومان

۷۰,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۰,۰۰۰,۰۰۰

   

مزدا ۳  نمايندگي/ تومان

۹۳,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۹۳,۰۰۰,۰۰۰

۹۳,۰۰۰,۰۰۰

   

مزدا ۳ بازار/ تومان

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰

   

پراید ۱۱۱- LE کیسه هوا نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك

۱۷,۸۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۷,۸۰۰,۰۰۰

۱۷,۸۰۰,۰۰۰

   

پراید ۱۱۱- LE کیسه هوا  بازار/ تومان

۱۸,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۸,۰۰۰,۰۰۰

   

پراید ۱۳۲- LE کیسه هوا نمايندگي / تومان/غيرمتاليك

۱۶,۷۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۶,۷۰۰,۰۰۰

۱۶,۷۰۰,۰۰۰

   

پراید ۱۳۲- LE کیسه هوا بازار/ تومان

۱۷,۵۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۷,۵۰۰,۰۰۰

۱۷,۵۰۰,۰۰۰

   

پراید ۱۴۱- LE کیسه هوا نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك

۱۵,۱۵۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۵,۱۵۰,۰۰۰

۱۵,۱۵۰,۰۰۰

   

پراید ۱۴۱- LE کیسه هوا بازار/ تومان

۱۸,۲۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۸,۲۰۰,۰۰۰

۱۸,۲۰۰,۰۰۰

   

مگان اتوماتيک ۲۰۰۰ سي‌سي نمایندگی/تومان

۷۴,۴۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۷۴,۴۰۰,۰۰۰

۷۴,۴۰۰,۰۰۰

   

مگان اتوماتيک ۲۰۰۰ سي‌سي بازار/تومان

۸۲,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۸۲,۰۰۰,۰۰۰

۸۲,۰۰۰,۰۰۰

   

آزرا نمایندگی/تومان

۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰

   

آزرا بازار/تومان

۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰

   

سوناتا نمایندگی/تومان

۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰

   

سوناتا بازار/تومان

۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰

   

منبع:  bartarinha.ir

   
دانلود آهنگ جدید آرشیو »
دانلود اندروید آرشیو »
دانلود نرم افزار آرشیو »
دانلود والپیپر آرشیو »

ارسال نظر
شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>